Banner

Wat is SARK?

De Senioren Adviesraad Katwijk - kortweg SARK - is een stichting die het gemeentelijk en regionaal beleid, waar dat de leefsituatie en belangen van senioren betreft, toetst en daar vervolgens gevraagd of ongevraagd advies over uitbrengt aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk.

  

Wat doet SARK?

SARK richt zich op het belang van alle senioren, al dan niet georganiseerd.  Om tot zorgvuldige toetsing en evenwichtige advisering te komen streeft SARK naar: 

  • het verkrijgen van een zo ruim mogelijk inzicht in de kwaliteit van de leefsituatie en de aard en omvang van de activiteiten van senioren.
  • het op tijd signaleren van problemen waarmee de senioren te maken hebben of te maken krijgen.
  • het bevorderen van de samenwerking tussen de gemeente en organisaties  en instellingen, die zich bezig houden met de belangen en het welzijn van senioren.

 

SARK onderhoudt contacten met organisaties en instellingen die zich op enigerlei wijze bezighouden met de leefsituatie van senioren en informeert en adviseert die organisaties en instellingen. Zij doet dat met eerbiediging van de identiteit en met erkenning van de zelfstandigheid van genoemde instellingen en instanties.

SARK is een onafhankelijke stichting op initiatief van het gemeentebestuur opgericht en bestaat uit maximaal elf leden, allen senioren uit de gemeente Katwijk.